ВАЖНО за учениците от IV клас

На 28 юни 2020 г. (неделя) от 9:00 часа ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас.
Учениците трябва да се явят в ПМГ «Иван Вазов» до 8:30 часа.
Напомняме на всички участници, че трябва да носят със себе си в деня на състезанието черна химикалка, молив и гума, чертожни инструменти (линия, пергел, триъгълник) и лични предпазни средства.