ВАЖНО за НВО – 10. клас

ВАЖНО за НВО – 10. клас

Уважаеми ученици, в края на първи гимназиален етап на средната степен на образование се провеждат НВО по следните предмети:
• БЕЛ
• Математика
ПО ЖЕЛАНИЕ може да положите и изпит по чужд език (английски, немски, руски, изучаван в задължителните учебни часове) и/или по информационни технологии.
В периода 15 – 19.02.2021г. се подават заявления за явяване на изпит по чужд език в 10 клас и/или за оценяване на дигиталните компетентности в 10 клас.
За тази цел:
1) изтеглете заявлението от сайта на училището – https://pmgdimitrovgrad.net в раздел НВО или от съобщението в ШКОЛО.
2) принтирайте и попълнете заявлението. Сложете подписи (ученик и родител), сканирайте (снимайте с телефон) и го изпратете на e-mail на класния си ръководител;
Или
подайте заявлението лично в канцеларията на ПМГ.
Моля в срок до 17.02.2021г. (сряда) да бъдат подадени заявленията за да бъдат обработени!