Важна новина за настоящите четвъртокласници от Димитровград и техните родители

Приемът в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград за учебна 2020-2021г., ще се осъществи въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“.
Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28.06.2020 г. в ПМГ „Иван Вазов“ при спазване строги противоепидемични мерки.
За допълнителна информация във връзка с провеждането на състезанието и приема в V клас следете сайта на гимназията.