Благотворителен турнир по футбол в помощ на Михаела

Вчера, 22.01.2020г., в ПМГ „Иван Вазов“ се проведе благотворителен турнир по футбол в помощ на Михаела! Включиха се 6 отбора в 2 възрастови групи, 5-7 клас и 8-12 клас. Победители в първа възрастова група са учениците от ОУ „Алеко Константинов“! Победители във втора възрастова група са учениците от ПМГ „Иван Вазов“.

10- Б клас и класният им ръководител г-жа Христина Михайлова благодарят на всички за участието. Очакваме Ви на следващия турнир по волейбол, който ще се проведе в петък, 24.01.2020, от 14:30ч. във физкултурния салон на гимназията.