Атанас Орманов и Деян Самарджиев от 12а клас, ПМГ „Иван Вазов– част от Лагера за иновации в Габрово от 1 до 3 октомври 2016 година

Събитието в цифри: 10 участници, най-младите на 17, а най- възрастният – с опит и мъдрост от висотата на своите 60 години; само 40 от участниците са габровци, а останалите идват от 6 държави и 17 български града; част от събитието са и вече близо 60 представители на неправителствени организации и обществеността; Лагерът е съвместна инициатива на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, президента на Комисията на регионите на ЕС г-н Марку Маркула, кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова; с подкрепата на Областния информационен център-Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей Новаков.

Участието за поканата получиха след отличното си представяне в Ученическия институт по математика и информатика към БАН. (УчИМИ)

В продължение на три дни участниците търсиха иновативни решения на важни обществени предизвикателства. Разделени на отбори по около десет души, те генерираха идеи по теми като засилване на потенциала за иновация на европейските региони, прилагане на новите технологии в градска среда, подобряване на демократичната система и др. 14 от общо 115-те участници в първия по рода си за България Gabrovo Innovation Camp 2016 получиха наградата на депутатите на европейския парламент – работно посещение в Европейския парламент в Брюксел през 2017 г.

Двамата възпитаници на ПМГ са членове на секцията на УчИМИ към училището още от нейното създаване и участват във всички организирани конференции. През годините с помощта на своите преподаватели двете момчета трупат опит и знания и получават възможности да разгърнат своя потенциал.

Благодарение на добрата подготовка и проявената упоритост Атанас Орманов се включи и този път активно в дейностите на Лагера за иновации в Габрово и заедно с екипа си предложи да се подобри качеството на образованието чрез игровизация на образователната система.Отборът на Деян Самарджиев разработи идея за платформа за предприемачи и иноватори.