Антология „Любими Вазови творби“

Като част от събитията, посветени на Патронния празник на Гимназията, беше представянето на електронна антология „Любими Вазови творби“. Инициативата е дело на учениците от 11. Г клас Десислава Велева и Елица Делчева и техния класен ръководител и преподавател по български език и литература Катя Атанасова. В актовата зала на ПМГ създателите на антологията представиха пред осмокласниците своя проект. Идеята беше да въведат новите ученици в ритуалите на училището, да ги приобщят към символите на Гимназията, най- значимият от които е Вазов.
Поетът Вазов с цялото си творчество изпълнява една мисия- да възпитава родолюбци. Той поема тежката задача да изгради от хаоса на нищото една нова България- героична и красива. Всичките му текстове да свързани с изграждане символните образи на Отечеството. Именно заради това те не са просто художествени творби, а докосващи сърцата на българите произведения. Поколения израстват с тях и се учат на обич към Родината.
В електронната АНТОЛОГИЯ са подбрани именно такива творби. Те не са най- великите в естетическо отношение, а са най- емоционалните. Помним ги от детството си, запяваме ги, когато ги чуем, шепнем ги наизуст. Те са доказателство, че Вазовото слово е сякаш заложено в усета ни за родното, то е кодирано в културната ни памет. Заобичваме ги от детството си. Емоционално премина срещата с тези докосващи творби, подбрани в сборника такива- звучащи обикновено и вдъхновено, разбираеми за всички нас. Те са написани на онзи хубав, богат български език, който съхранява спомена за светлите идеи на Възраждането. Дори и да не ни е ясна някоя от думите, ние не я възприемаме като остаряла. Тя е просто очарователен звук от песента за ВСИЧКО БЪЛГАРСКО И РОДНО. В началото е включен текст на Георги Господинов- съвременен творец, носител на световни литературни награди. Словото му е своеобразен предговор за значимостта и вечността на Вазовото творчество. Показателен е фактът, че почти по всички текстове има и музика, те се превръщат в песни. Вазовци си припомниха някои от тях. Антологията може да намерите в сайта на Гимназията.