ПМГ Димитровград

Природо-Математическа Гимназия „Иван Вазов“

Важно

държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“

за учебната 2024/2025г.

   Приемане на документи за участие в 1-ви етап на класиране на 24.06.2024г. и 25.06.2024г.

Заявления могат да се подават

  1. По електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

  1. В училище, в което се осъществява държавен план-прием в V кл.

 Със заповед №З-1195/07.06.2024г. на РУО – Хасково, ПМГ“Иван Вазов“ е определено за училище, в което ще се подават документи.

    Заявления ще се приемат в каб.5, 1 етаж, от 8:00 до 17:00 (без прекъсване) за 1-ви етап на 24.06.2024г. и 25.06.2024г.

Необходими са Ви:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (+ оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави.

(+ оригинал за сверяване)

  • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

Резултати от първи етап на класиране на учениците – до  27.06.2024г. на адрес https://infopriem.mon.bg