„Туризъм и ориентиране”


На 21.05.2017 г. се проведе първата представителна изява на клуб Туризъм и ориентиране при ПМГ Иван Вазов - Димитровград по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Ръководител на клуба е г-жа Теменужка Калинова. Точно в 11.00 часа в парк „Марица”  започна състезание по спортно ориентиране между участниците от клуба. Те трябваше да преодолеят пет контролни точки за най-кратко време като разполагат само с карта на местността. След оспорвана надпревара първото място спечели Никола Геренски, втора се нареди Яна Димитрова, а трети остана Кирил Лазаров. Победителите получиха грамоти и предметни награди.