„Екология и здравно образование”

На 1.12.2017 г. от 14.30 ч. в  каб. 7  на ПМГ „Иван Вазов” се проведе представителна изява на клуб „Екология и здравно образование“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Красимира Палаузова.
Учениците от клуб „Екология и здравно образование “ изработиха постери за ХИВ и СПИН, представиха мултимедийна презентация и участваха в отборно състезание за отбелязване на    1 декември – Международен ден за борба със СПИН. Гостите на проявата и ученици от паралелките с профилиращ предмет биология и здравно образование от VIII до XII клас показаха знания по въпроси от проведената викторина на тема „ Митове и легенди за СПИН ”. След много емоционално представяне, победител в състезанието стана отборът на  IX б клас. Приключихме с пожелание за спазване на здравна профилактика и толерантно отношение към болните от СПИН. Мотото на кампанията тази година е „ Моето здраве е мое право”.

Линк към галерията >тук<
Линк към презентацията >тук<