Свободни места

Актуално към 7.05.2019г.

Свободни места в ПМГ "Иван Вазов"
учебна 2018/2019г.

паралелка

профил

свободни места

5

 

няма

6

 

няма

7

 

няма

8A

математически

няма

природни науки

5

икономическо развитие

няма

софтурни и хардуерни науки

1

математически

2

природни науки

1

икономическо развитие

2

софтурни и хардуерни науки

няма

10А

природоматематически - математика и английски език

2

10Б

природоматематически - информационни технологии и английски език

2

10В

природоматематически - география и икономика и английски език

3

11А

природоматематически - математика и английски език

3

11Б

природоматематически - информационни технологии и английски език

няма

11В

природоматематически - география и икономика и английски език

6

12А

природоматематически - математика и английски език

3

12Б

природоматематически - информационни технологии и английски език

3

12В

природоматематически - география и икономика и английски език

1