Прием - НОВО в прием след IV клас


Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

При нас се обучават 430 ученици от Димитровград и други населени места в Хасковска област на възраст от 11 до 19 години в профил "Природоматематически".


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2017/2018 учебна година регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.
Учениците ще се класират въз основа на:

  • резултата от Националното външно оценяване по математика в IV
  • успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
  • двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“:

  • Математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 18.03.2017 г.
  • Математическо състезание „Питагор” - 14.05.2017 г.
  • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” - 17.06.2017 г.

Методиката за извършване на класирането и различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата се определя от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2017 г.


ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика на 17.12.2016г., който се провежда в училището в което се обучават учениците от IV клас. Това  ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането по т.3.


 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:


С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ПРОФИЛ
Профилиращи предмети
Балообразуващ предмет от удостоверението за VII клас
Брой паралелки
Брой ученици

     
 

 

 

 

 

 

Срокове

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54