Прием - НОВО в прием след IV клас


Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

При нас се обучават 533 ученици от Димитровград, Хасково, Свиленград, Първомай, Харманли, Любимец и други населени места на възраст от 11 до 19 години в профил "Природоматематически"

ПРИЕМ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ КЛАС

НОВО! НОВО! НОВО!

ПРОФИЛ
ПРИЕМ
Брой паралелки
Брой ученици
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ
СЛЕД ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Прием по документи
1
26

Критерии за прием на ученици след завършен четвърти клас

в ПМГ "Иван Вазов" за учебната 2014/2015 година

 1. Класиралите се ученици на първите пет места на всички математически състезания на територията на община Димитровград, както и на всички областни и национални математически състезания, се записват в паралелката, без да участват в общото класиране. Състезанията са:

Олимпиада по математика – общински кръг
Черноризец Храбър
Коледно
Великденско
Иван Салабашев
Европейско кенгуру
Олимпиада по математика – областен кръг
Областен математически турнир в гр. Кърджали

 1. Останалите ученици, желаещи да бъдат приети в паралелката, се класират по бал.
 2. Балообразуването се извършва по следния начин:

а)   Удвоената оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
б)   Оценката по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
в)   Средния успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
г)   Коефициент за участие в математическите състезания, който се определя от сбора от точките, които получават учениците, заели от 6 до 10 място на горепосочените математически състезания, а те са съответно 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 точки, разделен на броя на състезанията / 8 /.
д)   При равен бал се взема предвид тежестта на състезанията както следва: областни, на територията на общината, училищни.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Молба по образец (от канцеларията на ПМГ)
 2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование; (копие и оригинал)
 3. Копия на грамоти от математически състезания от учебната 2013-2014 година (и оригинали за сверяване)
Документи за записване:
 1. Копие от акт за раждане (и оригинал за сверяване)
 2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование; - оригинал
 3. Удостоверение за преместване

Първи етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи

6.VI. – 12.VI.2014г.

2.
класиране и изнасяне на списъците с класираните ученици (до 10:00ч.)
13.VI.2014г.

3.

записване на класираните ученици

16, 17, 18.VI.2014г.

4.
изнасяне на списъците със записаните ученици и незаетите места (до 18:00ч.)
19.VI.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учениците, които не са се записали в дадения срок, освобождават местата.

Втори етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи

          20, 23.VI.2014г.

2.

класиране и изнасяне на списъците с класираните ученици (до 10:00ч.)

          24.VI.2014г.

3.

записване на класираните ученици

25.VI.2014г.
4.
изнасяне на списъците със записаните ученици и незаетите места (до 18:00ч.)
26.VI.2014г.

Трети етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи

          27.VI.2014г.

2.

класиране и изнасяне на списъците с класираните ученици (до 18:00ч.)

          30.VI.2014г.

3.

записване на класираните ученици

01.VII.2014г.

 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

->>> Резултати от I етап на класиране 2014г. <<<-

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 27.06 - 01.07.2014г. (включително)

Класираните ученици имат две възможности:
1. Да се запишат в училището, в което са приети, съгласно сроковете от графика;
2. Да подадат заявление за участие във второ класиране в случай, че не са приети по първо желание.

Подаването на заявлението става в същите срокове в училището, в което са класирани, а не в училището-гнездо!

При второто класиране ученикът запазва мястото си, ако не бъде класиран по по-предно свое желание.

Ако ученикът е класиран по първо желание, задължително трябва да се запише, в противен случай губи правата си, т.е. не може да участва в класиранията.

Ако ученикът не е класиран никъде, той автоматично участва във второ класиране, като подаване на заявление не е необходимо .

При записването в училището се представят:
оригинал на удостоверение за завършен VII клас
оригинал на медицинско удостоверение, ако училището е професионална гимназия


с национални конкурсни изпити по български език и литература и по математика

ПРОФИЛ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ
и чужд език, който ще се изучава интензивно в VIII клас
Профилиращи предмети
Балообразуващ предмет от удостоверението за VII клас
Брой пара-лелки
Брой ученици

МАТЕМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Математика

Английски език

Информатика

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Информационни технологии

Английски език

Биология

Химия

Математика и български език и литература
1
26
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

География и икономика

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

Балът за ПМГ "Иван Вазов" се образува като сбор от:

 • Оценката от изпита по български език и литература;
 • Утроената оценка от изпита по математика;
 • Оценките по математика и български език и литература от удостоверението за завършен VII клас;

Максимален бал 36!

~>> Новина 1 <<~

 

~>> Новина 2 <<~

 

Срокове

~>> График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2014/2015г. съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. <<~

 

~>> НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

за приемане на ученици в държавни и в общински училища <<~

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54