Прием - НОВО в прием след IV клас


Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

При нас се обучават 484 ученици от Димитровград, Хасково, Свиленград, Първомай, Харманли, Любимец и други населени места на възраст от 11 до 19 години в профил "Природоматематически"

ПРИЕМ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ КЛАС

НОВО! НОВО! НОВО!

ПРИЕМ
Брой паралелки
Брой ученици
Прием по документи
1
26

Критерии за прием на ученици след завършен четвърти клас

в ПМГ "Иван Вазов" за учебната 2015/2016 година

 1. Класиралите се ученици от I до V място на следните математически състезания и олимпиади за учебната 2014/ 2015 г.:
 2. Областен математически турнир в гр. Кърджали
 3. Олимпиада по математика – областен кръг
 4. Черноризец Храбър
 5. Коледно
 6. Великденско
 7. Салабашев
 8. Европейско кенгуру
 9. Олимпиада по математика – общински кръг

се записват в паралелката, без да участват в общото класиране.

 1. Останалите ученици, желаещи да бъдат приети в паралелката, се класират по бал.
 2. Балообразуването се извършва по следния начин:

а)   Удвоената оценка по математика от свидетелството за завършен четвърти клас;
б)   Оценката по български език и литература от свидетелството за завършен четвърти клас;
в)   Средния успех от свидетелството за завършен 4 клас;
г)   Коефициент за участие в математическите състезания, който се определя от сбора от точките, които получават учениците, заели от 6 до 10 място на 7 от горепосочените  математически състезания ( без общински кръг на олимпиадата по математика), а те са съответно 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 точки, разделен на броя на състезанията / 7 /.
д)   При равен бал се взема предвид тежестта на състезанията както следва: областни и  на територията на общината.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Молба по образец (от канцеларията на ПМГ)
 2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование; (копие и оригинал)
 3. Копия на грамоти от математически състезания от учебната 2014-2015 година (и оригинали за сверяване)
Документи за записване:
 1. Копие от акт за раждане (и оригинал за сверяване)
 2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование; - оригинал
 3. Удостоверение за преместване

Първи етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи за участие в I етап на класиране

5.VI. – 11.VI.2015г.

2.
класиране на учениците, подали документи за участие в първи етап на класиране (до 10:00ч.)
12.VI.2015г.

3.

Обявяване на списъците на класираните ученици

15.VI.2015г.

4.

Записване на приетите ученици на I етап на класиране

16, 17, 18.VI.2015г.

5.
изнасяне на списъците със записаните ученици и незаетите места (до 18:00ч.)
19.VI.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учениците, които не са се записали в дадения срок, освобождават местата.

Втори етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи за участие във II етап

          22 и 23.VI.2015г.

2.

класиране на учениците, подали документи за участие във втори етап на класиране

          24.VI.2015г.

3.

записване на приетите ученици на II етап на класиране

25.VI.2015г.
4.
изнасяне на списъците със записаните ученици и броя на незаетите места (до 18:00ч.)
26.VI.2015г.

Трети етап

 

Вид дейност

Срок

1.

подаване на документи за участие в III етап на класиране

          29.VI.2015г.

2.

класиране на учениците, подали документи за участие в трети етап на класиране

          30.VI.2015г.

3.

записване на класираните ученици

01.VII.2015г.

 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

--


с оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ПРОФИЛ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ
и чужд език, който ще се изучава интензивно в VIII клас
Профилиращи предмети
Балообразуващ предмет от удостоверението за VII клас
Брой пара-лелки
Брой ученици

МАТЕМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Математика

Английски език

Информатика

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Информационни технологии

Английски език

Биология

Химия

Математика и български език и литература
1
26
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

География и икономика

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

Балът за ПМГ "Иван Вазов" се образува като сбор от:

 • Оценката от изпита по български език и литература;
 • Утроената оценка от изпита по математика;
 • Оценките по математика и български език и литература от удостоверението за завършен VII клас;

Максимален бал 36!

 

Срокове

~>> График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016г. съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. <<~

 

~>> НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

за приемане на ученици в държавни и в общински училища <<~

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54