Прием - НОВО в прием след IV клас


Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

При нас се обучават 461 ученици от Димитровград и други населени места в Хасковска област на възраст от 11 до 19 години в профил "Природоматематически".

ПРИЕМ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПРИЕМ
Брой паралелки
Брой ученици
Прием по документи
1
26

НОВО! НОВО! НОВО!

Критерии за прием на ученици след завършен четвърти клас

в ПМГ "Иван Вазов" за учебната 2016/2017 година

  Приемът след завършен четвърти клас в ПМГ“Иван Вазов“ - Димитровград, се осъществява по следния начин. Първо се класират кандидатите с предимство по т.I. При наличие на свободни места се запълват с кандидатстване по бал по т.II

   

  I. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРЕДИМСТВО

   1. Класиралите се ученици от I до V място на следните математически състезания и олимпиади за учебната 2015-2016г.:

  областни: 

  Областен математически турнир в гр. Кърджали
  Олимпиада по математика – областен кръг
  ~~
  общински:  (проведени на територията на община Димитровград):

  Математически турнир “Черноризец Храбър“
  Коледно математическо състезание
  Великденско математическо състезание
  Математическо състезание „Европейско кенгуру“
  ~~
  училищни: Олимпиада по математика – общински кръг

   

  2. Класиралите се ученици от I до III място на Математическия турнирИван Салабашев“  за учебната 2015-2016г.,  проведен на територията на община Димитровград.

   3. При повече от 26 кандидати с предимство  се извършва допълнително балообразуване по следния начин:

  а) оценката  по математика от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  б) средния успех от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  в) коефициент за участие (рейтинг), определен от сбора от точките, които получават учениците, заели призови места на горепосочените математически състезания, съответно:  1 (за I място); 0,8 (за II място); 0,6 (за III място); 0,4 (за IV място); 0,2 (за Vмясто) разделен на броя на състезанията / 8 /.

  При равен бал се взема предвид тежестта на състезанията, както следва: областни, общински, училищни.

   

  II. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО БАЛ

  1. Балообразуването се извършва по следния начин:

  а) удвоената оценка по математика от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  б) оценката по български език и литература от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  в) средният успех от удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  г) коефициент за участие в математическите състезания, определен от сбора от точките, които получават учениците, заели от 6 до 10 място на първите 6 от горепосочените математически състезания (без общинския кръг на олимпиадата по математика и Математически турнир «Ив. Салабашев»), а те са съответно 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 точки, разделен на броя на състезанията /6/.

  2. При равен бал се взема предвид тежестта на състезанията, както следва: областни и общински.

 

Документи за кандидатстване:

 1. Молба по образец (от комисията по прием)
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (копие и оригинал)
 3. Копия на грамоти от математически състезания от учебната 2015-2016 година (и оригинали за сверяване)
Документи за записване:
 1. Копие от акт за раждане (и оригинал за сверяване)
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование(оригинал)
 3. Удостоверение за преместване
 4. Характеристика на ученика (копие)

Първи етап

 

Вид дейност
Срок
1.
подаване на документи
6-10 юни 2016г.
2.
класиране на ученици
13 юни 2016г.
3.
обявяване на списъците с класирани ученици
14 юни 2016г.
4.
записване на класираните ученици
15, 16, 17 юни 2016г.
5.
Изнасяне на списъците със записаните ученици и броя на незаетите места
20 юни 2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Учениците, които не са се записали в дадения срок, освобождават местата.

 

Втори етап

 

Вид дейност
Срок
1.
подаване на документи
21 юни 2016г.
2.
класиране и изнасяне на списъците с класираните ученици
22 юни 2016г.
3.
записване на класираните ученици
23 юни 2016г.
4.
изнасяне на списъците със записаните ученици и броя на незаетите места
24 юни 2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Трети етап

 

Вид дейност
Срок
1.
подаване на документи
27 юни 2016г.
2.
класиране и изнасяне на списъците с класираните ученици
28 юни 2016г.
3.
записване на класираните ученици
29 юни 2016г.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:


С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ПРОФИЛ
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ
и чужд език, който ще се изучава интензивно в VIII клас
Профилиращи предмети
Балообразуващ предмет от удостоверението за VII клас
Брой паралелки
Брой ученици

МАТЕМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Математика

Английски език

Информатика

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Информационни технологии

Английски език

Биология

Химия

Математика и български език и литература
1
26
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

География и икономика

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

Математика и български език и литература
1
26

Балът за ПМГ "Иван Вазов" се образува като сбор от:

 • Оценката от изпита по български език и литература;
 • Утроената оценка от изпита по математика;
 • Оценките по математика и по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас.

Максимален бал 36!

 

Срокове

~>> График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017г. съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г. <<~

 

~>> НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

за приемане на ученици в държавни и в общински училища <<~

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54