Постижения – 2015/2016 учебна година

 

Български език и литература:

 

Надежда Пламенова Митева, V клас, II място в Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 

Кристина Димитрова Кирова, XII А  клас III място в Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 

Лора Любомирова Ламбрева, VІІІ А  клас, II място в Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 

Димана Тодорова Маринчева, VIII А  клас,  III място в Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

IV място в Националното състезание по български език и литература „Любословие”

 

Валентина Емилова Стефанова, VIII А клас – II място в Националното състезание по български език и литература „Любословие”


Йоана Йорданова Демерджиева, V клас – III място в Националното състезание по български език и литература „Любословие”


Мартин Аспарухов Сестримски, IX А клас – III място в Националното състезание по български език и литература „Любословие”


Мария Славова Желева,
VI клас, II място за стихотворение в Общинския конкурс за литературно творчество „Шанс”

 

Георги Иванов Гочев, V клас, I място в Общински конкурс по български език „Език свещен на моите деди”

 

Летисия Християнова Христова, V клас, II място в Общински конкурс по български език „Език свещен на моите деди”

 

Моника Валентинова Велчева, V клас, II място в Общински конкурс по български език „Език свещен на моите деди”

 

Антон Петров Златев, VI клас, III място в Общински конкурс по български език „Език свещен на моите деди”

 

Йоана Ангелова Йорданова, VII клас, III място в Общински конкурс по български език „Език свещен на моите деди”

 

Кристиян Валентинов Теодошев, VIII А клас, III място в Националния литературен конкурс „Морето, морето”

III място в Националния литературен конкурс „Разкажи ми приказка”

 

Марина Стоянова Михалева, VII клас, I място в Националния литературен конкурс „Тайната на един продавач на мечти”

Гергана Стаменова Иванова, X А клас, отлично представяне в Националния литературен конкурс „Тайната на един продавач на мечти”

 

Английски език:

 

Валентина Емилова Стефанова, VIII А клас, I място в Областния кръг на олимпиадата по английски език и отлично представяне в Националния кръг

 

Мартин Аспарухов СестримскиIX А клас, I място в Областния кръг на олимпиадата по английски език и отлично представяне

 

Математика:

 

Надежда Пламенова Митева, V клас, 

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

II място в Коледното математическо състезание

ІІ място Европейско Кенгуру

II място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

ІІІ място Черноризец Храбър

ІІІ място Великденско математическо състезание

 

Мартин Валентинов Петров V клас, 

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

І място Черноризец Храбър

І място Великденско математическо състезание

III място в Коледното математическо състезание

III място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

ІІІ място Европейско Кенгуру

 

Генади Младенов Колев, V клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по математика

II място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

 

Антон Симеонов, V клас, 

I място, златен медал в Математическия турнир в град Кърджали

 

Десислава Димитрова Димитрова, V клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по математика

 

Георги Иванов Делчев, V клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

 

Дамян Иванов Георгиев, V клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

 

Денислав Георгиев Делигеоргиев, V клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

 

Елица Генчева Манолова V клас, 

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

 

Георги Иванов Гочев, V клас,

II място в Коледното математическо състезание

 

Мирослав Красимиров Кръстев, V клас,

I място в Коледното математическо състезание

 

Даниел Райчев Славчев, V клас,

ІІ място Черноризец Храбър

 

Петър Иванов Иванов, VI клас,

І място Черноризец Храбър

І място Великденско математическо състезание

ІІ място Европейско Кенгуру

II място в Областния кръг на олимпиадата по математика

II място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

 

Стоян Стоянов Георгиев, VI клас,

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

I място в Коледното математическо състезание

ІІ място Черноризец Храбър

ІІ място Великденско математическо състезание

ІІІ място Европейско Кенгуру

 

 

 

Яна Димитрова Димитрова, VI клас,

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

II място, сребърен медал в Математическия турнир в град Кърджали

ІІІ място Черноризец Храбър

 

Теодор Спасов Карабелов, VI клас, 

І място Европейско Кенгуру

II място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

ІІІ място Великденско математическо състезание

 

Сезен Тунджаева Местанова, VI клас,

III място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

 

Мария Христова Костадинова, VI клас,

III място в Коледното математическо състезание

 

Гергана Георгиева Георгиева, VI клас,

II място в  Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

 

Даниел Христов Янков, VII клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по математика, класиран за Националния кръг на олимпиадата

I място в «Европейско кенгуру»

I място, златен медал в Математическия турнир в град Кърджали

I място в Коледното математическо състезание

І място Великденско математическо състезание

ІІ място Черноризец Храбър

Класиран за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

Даниел Емилов Иванов, VII клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по математика, класиран за Националния кръг на олимпиадата

I място в «Европейско кенгуру»

І място Черноризец Храбър

I място, златен медал в Математическия турнир в град Кърджали

III място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

III място в Коледното математическо състезание

ІІІ място Великденско математическо състезание

Класиран за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

Георги Славчев Добриков, VII клас,

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

II място в «Европейско кенгуру»

II място в  Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

II място в Коледното математическо състезание

III място, бронзов медал в Математическия турнир в град Кърджали

 

Гергана Георгиева Митева, VІ клас,

ІІ място Великденско математическо състезание

 

Денис Красимирова Нанчева, VII клас,

III място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

 

Валентина Емилова Стефанова, VIII А  клас,

I място в «Европейско кенгуру»

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

II място, сребърен медал в Математическия турнир в град Кърджали

 

Константина Атанасова Георгиева, VIII А  клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по математика

III място в Коледното математическо състезание

 

Гергана Георгиева Гочева, VIII А клас,

І място Черноризец Храбър

І място Великденско математическо състезание

II място в Областния кръг на олимпиадата по математика

II място в Коледното математическо състезание

Класирана за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

Мария Валентинова Вълкова, VIII А клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

III място в Коледното математическо състезание

 

Недена Николаева Кръстева, VIII клас,

I място в Коледното математическо състезание

II място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

Класирана за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

 

 

 

Полина Милкова Апостолова, IX А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по математика

І място Великденско математическо състезание

II място, сребърен медал в Математическия турнир в град Кърджали

III място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

III място в Коледното математическо състезание

 

Татяна Димитрова Ванчева, IX А клас,

I място в «Европейско кенгуру»

III място, бронзов медал в Математическия турнир в град Кърджали

III място в Коледното математическо състезание

 

Надежда Енчева Цветкова, IX А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по математика

II място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

 

Таня Христова Христова, IX А клас,

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

I място в Коледното математическо състезание

 

Габриела Живкова Стефанова, IX А клас

II място в Коледното математическо състезание

 

Елица Руменова Евтимова, IX А клас

III място в Коледното математическо състезание

 

Милен Георгиев Георгиев, XА клас,

I място в «Европейско кенгуру»

І място Черноризец Храбър

І място Великденско математическо състезание

I място в Коледното математическо състезание

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

II място, сребърен медал в Математическия турнир в град Кърджали

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

Бронзов медал в международното състезание SASMO

 

Живко Бориславов Ненчев, X А клас,

I място в «Европейско кенгуру»

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

III място, бронзов медал в Математическия турнир в град Кърджали

II място в Коледното математическо състезание

 

 

Марио Каменов Илиев, XI А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по математика

I място в «Европейско кенгуру»

I място в Математическото състезание „Иван Салабашев”

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

І място Черноризец Храбър

І място Великденско математическо състезание

II място, сребърен медал в Математическия турнир в град Кърджали

I място в Коледното математическо състезание

Класиран за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

Боряна Георгиева Димова, XI А клас,

I място в Математическия турнир „Д-р Светлозар Дойчев”

III място в Областния кръг на олимпиадата по математика

Класирана за финалния кръг на Международното математическо състезание „Математика без граници”

 

История и цивилизация:

 

Генади Младенов Колев, V клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Дамян Иванов Георгиев, V клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Иван Генчев Козарев, VI клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Петър Николаев Борисов, VII клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Даниел Вълков Господинов, XII А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация,  лауреат от Националния кръг на олимпиадата

 

Иван Генчев Козарев, VI клас,

I място, златен медал в Националното състезание по история и цивилизация

 

Марина Стоянова Михалева, VII клас,

III място  бронзов медал в Националното състезание по история и цивилизация

География и икономика:

 

Георги Иванов Делчев, V клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Георги Иванов Гочев, V клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Десислава Тодорова Стоянова, VI клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Николай Николаев Николов, VII клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Александър Георгиев Боев, IX Б клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика, участник в Националния кръг на олимпиадата

 

Надежда Енчева Цветкова, IX А клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Марио Каменов Илиев, XI А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Преслав Чавдаров Янков, XI А клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Габриел Георгиев Георгиев, XI А клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Даниел Вълков Господинов, XII А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика, лауреат от Националния кръг на олимпиадата

 

Петър Атанасов Атанасов, XII А клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

Химия и опазване на околната среда:

 

Виктория Николаева Колева, VII клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, предложена за участие в Националния кръг на олимпиадата

 

Петър Николаев Борисов, VII клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Даниел Емилов Иванов, VII клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Физика:

 

Даниел Христов Янков, VII клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по физика, предложен за участие в Националния кръг на олимпиадата

 

Даниел Емилов Иванов, VII клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по физика, предложен за участие в Националния кръг на олимпиадата

 

Александър Димитров Генев, IX А клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по физика

 

Мартин Аспарухов Сестримски, IX А  клас,

III място в Областния кръг на олимпиадата по физика

 

Живко Бориславов Ненчев, X А  клас,

II място в Областния кръг на олимпиадата по физика

 

Кристина Димитрова Кирова, XII А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по физика, участник в Националния кръг на олимпиадата

 

Астрономия:

 

Кристина Димитрова Кирова, XII А клас,

I място в Областния кръг на олимпиадата по астрономия, участник в Националния кръг на олимпиадата

Информационни технологии:

 

Даниел Веселинов Господинов, XII Б клас

-         I място в Областния кръг на олимпиадата по информационни технологии, участник в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии с получена оценка Отличен (5,75) за факултета по математика и информатика на СУ „Св.Кл.Охридски“;

-         отлично представяне в Ученическа секция и Ученическа конференция на УчИМИ; финансиране от Ученическия институт за участие в Пролетната конференция на УчИМИ;

-         отлична оценка за факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски.

-         специална награда на SAP – пазарен лидер на корпоративни софтуерни приложения и технологични революции;

-         специална награда на СофтУни – един безплатен семестър на обучение;

-         специална награда на Съвместния център по обучение, симулация и анализ към БАН.

 

Димитър ДжангозовX А клас

-         грамота от УчИМИ за развиващо обучение в областта на математиката и информатиката;

-         ваучер за участие в Лятна изследователска школа (ЛИШ) на УчИМИ през месец август в Благоевград;

-         отлично представяне в Ученическа научна сесия по математика, информатика и информационни технологии, организирана от Ученически институт към БАН и награда от едномесечен стаж в постоянно научно звено на  БАН.

 

Атанас Орманов,  XI А клас

-         отлично представяне в Ученическа конференция на УчИМИ; финансиране от Ученическия институт за участие в Лятна изследователска школа (ЛИШ) на УчИМИ през месец август в Благоевград;

-         награда за най-добър проект и специална награда от Международен научен панаир FISSION, организиран от Американски колеж.

 

Теодор Иванов,  XI А клас, награда за най-добър проект от Международен научен панаир FISSION, организиран от Американски колеж.

 

 

 

Алекс Недялков, IXА клас, отлично представяне в Ученическа конференция на УчИМИ; финансиране от Ученическия институт за участие в Лятна изследователска школа (ЛИШ) на УчИМИ през месец август в Благоевград.

 

Георги Ангелов, XIIБ клас, отлично представяне в Ученическа конференция на УчИМИ и отлична оценка за факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски.

 

Божидара Божилова, XIIБ клас, отлично представяне в Ученическа конференция на УчИМИ и отлична оценка за факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски.

 

Джулия Георгакиева, XIIБ клас, отлично представяне в Ученическа конференция на УчИМИ и отлична оценка за факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски.

 

 

Състезание IT Знайко +

 

Надежда Пламенова Митева, V клас,

отлично представяне в Националния кръг на състезанието

 

Моника Валентинова Велчева, V клас,

III място в Националния кръг на състезанието

 

Десислава Тодорова Стоянова, VI клас,

отлично представяне в Националния кръг на състезанието

получена награда от Майкрософт

 

Марина Стоянова Михалева, VII клас,

отлично представяне в Националния кръг на състезанието

получена награда от Майкрософт

 

Христина Иванова Иванова, VII клас,

отлично представяне в Националния кръг на състезанието

получена награда от Майкрософт

 

 

 

 

 

 

Спорт:

 

Волейбол (момичета 8 -10 и 11 – 12 клас) - I място на Областното първенство:

Гергана Георгиева Митева (VII клас), Ива Дончева Иванова (VIII клас), Вилиана Иванова Стаматова, Полина Милкова Апостолова, Димитрина Тошкова Демирева, Пламена Атанасова Георгиева, Здравка Маринова Иванова (IX клас), Жаклина Дончева Иванова, Гергана Стаменова Иванова (X клас),  Златка Пеева Пеева (XII клас)

 

Волейбол (момичета 8 -10 клас) - II място на Зонално първенство

 

Волейбол (момичета 11 – 12 клас) -  III място на Зонално първенство

 

Баскетбол (юноши), 8-10 клас - I място на Зонално първенство; в първата десетка на финалите на Ученически игри:

Данаил Николов Димитров, Диан Стефанов Георгиев, Християн Любомиров Монев (VIII клас), Веселин Димитров Делчев, Дилян Красимиров Георгиев, Диян Николаев Христов, Александър Димитров Генев (IX клас), Нестор Антонов Тонев, Александър Петков Тодоров, Радослав Руменов Вълчанов, Константин Митков Маджаров (X клас)

Волейбол (юноши 11 – 12 клас) - I място на Областното първенство; III място на Зонално първенство:

Александър Димитров Генев (IX клас), Милен Георгиев Георгиев (X клас), Атанас Георгиев Цеков, Габриел Георгиев Георгиев, Янислав Георгиев Георгиев, Теодор Николаев Иванов (XI клас), Петър Атанасов Атанасов, Хавел Алдинов Карагьозов, Генади Иванов Ганев, Александър Антони Тонев (XII клас)