Обществен съвет

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

 

1. Славейко Георгиев Иванов -  председател, представител на родителите.

2. Атанаска Костадинова Апостолова  - секретар, представител на родителите.

3. Антония Илиева Николова - член, представител на родителите.

4. Мариана Господинова Вълчева -  член, представител на родителите.

5.Антоанета Иванова Шаркова - член, представител на финансиращия орган.

и резервни членове :

1 Петя Красимирова Миткова - представител на родителите;

2 Ралина Алексиева Делчева - представител на родителите;

3 Стефан Димитров Григоров - представител на родителите;

4 Минка Стоянова - представител на финансиращия орган.

 

~>> Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (предстои обнародване в ДВ)<<