Новини

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


1. 08:00 – 08:45
2. 08:55 – 09:40
3. 09:50 – 10:35
Голямо междучасие – 25 мин.
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30

>>> Организация на учебния ден в ПМГ "Иван Вазов" - Димитровград <<<

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


Поредното признание от УчИМИ за учениците на ПМГ „Иван Вазов“

От 12 до 14 януари 2018 г. в Пазарджик се проведе Ученическа конференция по математика и информатика (УК’18), организирана за 18-ти път от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) към Българската академия на науките (БАН).
За участие в нея след предварителни рецензии от жури (доценти, преподаватели в Софииски, Пловдивски университет и Института по математика и информатика на БАН) бяха допуснати 70 ученици - възпитаници на математически и професионални гимназии. Те представиха 50 авторски проекта по математика, информатика и информационни технологии.
Официалното откриване на конференцията беше на 12 януари, от 18 часа, в Голямата зала на Младежкия дом. Представянето и защитите на проектите по математика и информатика се проведе на 13 януари от 9 часа в ПМГ „Константин Величков”. ПМГ „Иван Вазов” Димитровград единствено училище от област Хасково участва с три проекта по информатика и ИТ.:
- „Електронен учебник по История и цивилизация за 10 (9) клас“ с автори Пламен Панчев и Александър Боев от 11б клас и научен ръководител г-жа Добринка Донева;
- „Game Kit“ с автори Елица Евтимова и Динко Николов от 11а клас и ръководител г-жа Добринка Донева;
- „Tower Power“ с автори Светослав Колев и Иван Тодоров от 12б клас и научен ръководител г-жа Василка Николова.
Пламен получи грамота за отлично представяне. Това му дава възможност да участва през месец април в Ученическата секция (УС’18) към Пролетната конференция на СМБ, като разходите му ще бъдат поети от УчИМИ. Другият шанс, който той получи е участие в интервюто за определяне на двамата български кандидати за обучение в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). Това са участниците в конференцията на УчИМИ, получили грамоти за отлично представяне, които не са в последния гимназиален клас. Интервюто за определяне на българските участници в RSI ще се проведе в края на януари. Кандидатите ще отговарят предварително писмено, на английски език на част от въпросите, включени във формуляра за кандидатстване за школата. Те трябва да представят и препоръки от свои учители.
Дванадесетокласниците Светослав и Иван получиха грамоти за много добро представяне и оценки Отличен (5,70), които могат да използват за кандидатстване във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Елица и Динко също получиха грамоти за много добро представяне.
След приключването на защитите на проектите в Голямата зала на Младежкия дом, участниците в RSI 2017 Таня Оцетарова, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив и Иван Иванов, Американски колеж в София, заедно с доцент Евгения Сендова представиха "Когато успехът на всеки друг е и твой успех" – илюстриран репортаж за RSI 2017. От 18 часа беше награждаването на участниците и официалното закриване на конференцията.
На този престижен форум присъстваха много гости от научните среди, бизнеса и фондации, които подкрепят развитието на младите таланти в България. Гост беше и госпожа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации на Президента.

Линк към галерията >тук<

 

За да създадеш бъдещето,
първо трябва да си го представиш.
Желаем Ви смелостта на детското
въображение и силата да
превръщате мечтите си в реалност!
Весели празници
и успешна Нова година!


От 1 до 3.XII.2017г. в София в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади се проведе Националният турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ от календарния план на МОН. Организатори на турнира са МОН, РУО – София и НПМГ. Участваха ученици от цяла България от V до XII клас.

Единствените участници от област Хасково са от ПМГ „Иван Вазов“ - Димитровград. На този най-авторитетен форум Десислава Стоянова от VIII клас и Надежда Митева от VII клас се представиха отлично и защитиха своите проекти в категория „Мултимедийни презентации“. В журито участваха най-изявените преподаватели в областта на ИТ. Ръководител на двете ученички е преподавателя по информатика и ИТ Драгомира Стоянова.

Да поздравим тези мотивирани и амбициозни деца и да им пожелаем бъдещи успехи!

 

 

 

 

 

 


ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ОТ 11 И 12 КЛАС СА СТУДЕНТИ
10 медала за ПМГ „Иван Вазов” на престижния математически турнир в Кърджали

На 25 ноември 2017 година в град Кърджали се проведе XVII-тия Областен математически турнир „Перперикон”, за ученици от 3 до 12 клас. В него взеха участие над 800 ученици от областите Кърджали, Хасково и Смолян, град Пловдив, Свищов и други. В оспорвана конкуренция с математическите гимназии от областните центрове нашите ученици показаха изключително добри резултати.

5 клас: Катрин Колева – трето място, бронзов медал.
6 клас: Даниел Йовчев – първо място, златен медал
Йоана Борисова – второ място, сребърен медал.
7 клас: Десислава Димитрова – първо място, златен медал.
Даниел Славчев – второ място, сребърен медал
Надежда Митева – трето място, бронзов медал.
10 клас: Константина Георгиева – първо място, златен медал
Валентина Стефанова – второ място, сребърен медал.
Недена Кръстева – трето място, бронзов медал
12 клас: Милен Георгиев – второ място, сребърен медал.

Дванадесетокласниците Милен Георгиев, Гергана Иванова и Живко Ненчев са с  оценки 6,00 и 5,80 за четирите специалности на факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, отлични  оценки за Икономически университет – Варна и Висшето училище по застраховане и финанси - София . Всички  участници от ПМГ „Иван Вазов” от 11 клас – Таня Христова, Здравка Маринова, Елица Евтимова, Динко Иванов, Полина Апотолова, Надежда Цветкова и Татяна Ванчева получиха отлични оценки за кандидатстване в Икономически университет – Варна, за всички специалности на университета. Тези оценки важат за тях за следващата учебна година, когато завършват средното си образование.
Изказваме искрена благодарност на ръководителите Йорданка Коджабашева, Мария Пенчева, Катя Чалъкова и Петър Генчев и поздравявамв всички участници с постигнатите успехи.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!


Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2018/2019 учебна година регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1.олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или
2.поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.

Състезанията и/или олимпиадата се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците ще се класират въз основа на:

 • резултата от Националното външно оценяване по математика в IV
 • средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;
 • двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №2 от 25.10.2017г.:

 • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 17.03.2018 г. - >>>>>Регламент
 • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 28.04.2018 г. - >>>>>Регламент
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 09.06.2018 г. - >>>>>>Регламент

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2018 г.


На 28 октомври осмокласниците от ПМГ „Иван Вазов“ отбелязаха Деня на будителите по нестандартен начин. 86 момичета и момчета от новото попълнение на гимназията разиграха интересен спектакъл сред боровия и снежен уют на курорта Пампорово.
Всеки клас се беше подготвил да представи по един от будителите, чието име българинът трябва да знае. В състезанието „Аз познавам будители“ 8а клас много артистично презентира личността на Петко Славейков и неговата поема „Изворът на Белоногата“.Учениците пресъздадоха на импровизирана сцена любовта между Гергана и Никола, възхищението на везира от нея, ведите, дюлгерите, които зазиждат смелата българка в чешмата, и рецитираха хумористичното стихотворение „Малък Пенчо“.
8б, с невероятен ентусиазъм и сплотеност, пресъздадоха Вазовата ода „Левски“, развяха българското знаме и представиха Патриарха и своя нов патрон в нестандартна светлина. Бяха подготвили красиви флаери с неговия лик за всички присъстващи.
С не по-малък интерес бе посрещнато представянето на 8в и 8г класове – те рецитираха стихотве от Ботев и Добри Чинтулов, а Нанси от 8в клас запя акапелно бунтовната песен на поета будител.
Жури от трима души оцени подобаващо усилията на осмокласниците и отсъди първо място за 8б клас, второ – за 8а, трето – за 8г и четвърто – за 8в клас.
Всички останаха впечатлени от здравия дух и чудесната атмосфера на този импровизиран празник. Учениците бяха наградени с торти и с първия за тази година сняг, който за по-малко от час смени сезона на Пампорово и украси с бяла дреха величествените борове в курорта. Сняг през октомври, първа екскурзия и първи успехи заедно – хубаво начало на много нови приятелства...

Линк към галерията >тук<

ПМГ ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 30. октомври 2017г. отпразнувахме Деня на будителите. Възпитаниците на г-жа Павлина Лозева, г-жа Ваня Маринчева и г-н Георги Желев изнесоха тържествена програма.
Дванадесетокласничките Гергана Стамова и Жаклина Иванова поздравиха преподавателите за будителския им труд и себеотдаване.
Стихотворение, посветено на учителите, бе написала Надежда Николова от ХІ „в” клас.
Петокласниците изпяха хорово песента „Хубава си, татковино” и повишиха настроението на всички с ентусиазма и таланта си.
Седмокласниците поставиха на сцена стихотворението „На прощаване” на Христо Ботев. Артистичното им изпълнение бе съпроводено и с презентация.
Габриела Стефанова от Х „б” клас представи анализ на проведената от нея анкета сред новите ученици на ПМГ от V и VІІІ клас на тема: „Познавате ли българските будители?”.

 


Преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ участваха в програма за обучение на учители в ЦЕРН – Женева, Швейцария

За четвърта поредна година се проведе Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева за обучение на учители по учебните предмети информатика, ИТ и инженери – 14-22.Х.2017г, финансирана от МОН. Одобрени бяха 39 учители от цялата страна. Ръководител на групата беше Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория „Николай Коперник“ във Варна.

През годините, от 2008г до 2017г, в програмата са участвали над 600 учители от цяла България, като тази година за пореден път има участие на двама преподаватели от ПМГ „Иван Вазов“ – Драгомира Стоянова и Василка Николова.

Обучението включваше лекции и разглеждане на различни установки и лаборатории. То се проведе на български език под ръководството на българските учени, работещи в ЦЕРН. Голямо преживяване беше влизането на 100м под земята и разглеждането на CMS детектора. В него има изключително българско участие. Българи са правили част от основните елементи в този детектор, в който се установява наличието на различни елементарни частици.

В ЦЕРН работят ученици, студенти, учени от различни държави. Там всички нации се обединяват в името на „Науката за мир“.

Основната идея на обучението е видяното и наученото там от учителите да бъде предадено на учениците, за да придобият представа какво се случва отвъд стените на ЦЕРН, да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с природни науки и технологии. Предстои участие на ученици от ПМГ „Иван Вазов“ във виртуална визита в ЦЕРН, организирана от българските учени там.


Ученици от 9. и 11. клас на Гимназията посетиха Университета по хранителни технологии в Пловдив. На 21 октомври 37 вазовци, изучаващи биология и химия като профилиращи предмети, се срещнаха с Галена Ангелова, доктор на химическите науки и преподавател в катедрата по биотехнологии. В аулата на УХТ учениците се потопиха в академична атмосфера и изслушаха лекция за развитието на биотехнологиите и приложението на научните постижения в практиката. Доктор Ангелова осигури достъп до лабораториите за синтез на антибиотици и демонстрира интересни експерименти. Учениците имаха възможност да се запознаят с лабораторна техника и съвременна апаратура, както и с приложението на информационни продукти в научната дейност. Вазовци се интересуваха от биохимията, откритията в областта на ензимите и анаболите, а доктор Ангелова разказа интересни факти за новите научни открития.


 Ръководството и учителският екип на Гимназията поздравяват учениците и техните преподаватели по математика – г-жа Коджабашева, г-жа Чалъкова и г-жа Пенчева за успешното представяне на петия математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“  в гр. Стара Загора, провел се на 7.10.2017г.
5 клас:  Стела Бисерова Бинева – първо място
7 клас:  Десислава Димитрова Димитрова – първо място
8 клас:  Стоян Стоянов Георгиев – първо място
Антон Петров Златев – първо място
Теодор Спасов Карабелов - второ място
10 клас: Гергана Георгиева Гочева – първо място
Недена Николаева Кръстева – второ място
Валентина Емилова Стефанова – трето място
11 клас:Татяна Димитрова Ванчева – първо място
Здравка Маринова Иванова - второ място
Полина Милкова Апостолова - трето място

Линк към галерията >тук<

 Европейската седмица на програмирането се провежда за V поредна година от 7.10.2017г.  до 22.10.2017г.
ПМГ „Иван Вазов“ отбеляза  събитието със следните мероприятия:

* Ученици от V,VI иVII клас проведоха изнесени занятия в Градска библиотека „П. Пенев“ на тема „Програмиране и управление на Finch роботи“;

* Ученици от XII клас представиха пред ученици от  VIII, IX, X и XI клас презентации за най-популярните езици за програмиранеЗаповед за I срок на учебната 2017/2018г. - видове стипендии, критерии и срокове <<<
Образци на документи за кандидатстване <<<

ПУШЕНЕТО НА НАРГИЛЕ – ФАКТИ И РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО - презентация <<<

~ Снимки от откриването на учебната година 2017-2018 ~


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”


УЧЕБНИЦИ - V кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд ”Рива” АД  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев и колектив
Английски език – “LIVE BEAT”  изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика – изд.” Архимед 2” З.Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизации – изд.” Просвета” Т.Леков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Човекът и природата – изд. „ Анубис” М. Шишиньова
Музика - изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета”  П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова


УЧЕБНИЦИ - VI кл.  -  раздават се безплатно
Литература – изд „ Рива”  В. Божинов
Български език – изд „ БГ Учебник” И. Инев
Английски език – “LIVE BEAT” изд.”Пиърсън ЕндюкейшънЛимитид”
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии –  изд. „Просвета плюс”  А. Ангелов
История и цивилизации – изд.” Просвета София” П. Павлов
География и икономика– изд.” Просвета София” С. Дерменджиева
Човекът и природата – изд. „ Просвета” М. Кабасанова
Музика - изд.” Просвета София” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ” Просвета София” П. Цанев
Домашна техника и икономика - изд. ”Бит и техника ”


УЧЕБНИЦИ - VII кл.  раздават се безплатно
Литература – изд. ”Анубис” К. Протохристова
Български език - изд.” Просвета” М.Васева
Английски език – изд. Express Publishing – Winners
Математика - изд.” Архимед” З. Паскалева
Информационни технологии – учебно помагало по ИТ , изд. „Изкуства” – купува се
История и цивилизация – изд.” Просвета” К.Бошнаков
География и икономика – изд.” Булвест” Р. Пенин
Биология и здравно образование – изд „ Просвета” П.Ангелов
Химия и опазване на околната среда – изд.„Булвест” Г. Нейков
Физика и астрономия - изд.„Булвест” М. Максимов
Музика - изд.” Просвета” В. Сотирова
Изобразително изкуство – изд. ”AзБуки Просвета” М. Мойнова и колектив
Технологии - изд. ”Бит и техника ” Т. Николова

УЧЕБНИЦИ - VIII а,б,в, г кл.
Литература за 8 клас - изд.„ Булвест” Кръстева , В. Герджикова
Български език за 8 клас - изд.„ БГ Учебник” П. Маркова
Английски език - изд. Express Publishing - “Legacy” 3 части, и 3 раб. тетр. – колективна поръчка
Математика за 8 а,б,в, г – изд.„ Анубис” Т. Витанов
Информационни технологии – , изд. „Просвета София” Е. Стефанова
Информатика – изд. „Изкуства”  К. Манев
Философия – изд. „Просвета София” Е. Иванова - Варджийска
Музика - изд.” Изкуства”  М. Толедова
Изобразително изкуство – изд. ”Просвета” П. Цанев

~~~~~~~~~~~~
УЧЕБНИЦИ - IX а,б,в кл.
Литература за 9 кл. ЗП – изд. „Просвета” В. Герджикова и колектив - 9 а,б
Литература, ПП. Герджикова и колектив, изд. „Просвета - София” АД - за 9в клас
Български език за 9 кл .ЗП - изд.„ Д-р Иван Богоров”  М. Васева- 9 а,б,в
Английски език – изд. Express Publishing - “Upstream B2” ( уч. и раб. тетр.) -колективна поръчка
Френски език – II чужд ез. – изд. „Просвета - ” Rally1 ( уч. и раб. тетр.)
Немски език – II чужд ез. – изд. ПОНС - DIREKT zwei, І-ва част
Руски език - за 9 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 9а кл.ПП -  „Архимед 2” Г.Паскалев и Здр. Паскалева
Математика за 9 б, в кл. ЗП -   „Архимед 2” Г.Паскалев и Здр. Паскалева
Информатика ЗП+ЗИП – 9 а- учебно помагало по информатика за 9-10 клас, издателство „Изкуства”
Информатика ЗП– 9 б,в- учебно помагало по информатика за 9-10 клас, издателство „Нова Звезда”
Инф. технологии ЗП за 9 кл. – 9 а,в – учебно помагало по ИТ, издателство „Изкуства”
Инф. технологии ПП - 9б  – няма учебник
История и цивилизация за 8 кл. – изд.”Азбуки -Просвета” П.Павлов и колектив - 9 а,б,в
География и икономика за 8 кл. ЗП – изд. „Булвест” Р.Пенин - 9 а,б,в
Психология за 9 кл.ЗП – „Просвета” - Т.Стоицова - 9 а,б,в
Логика за 9 кл. ЗП – изд.„Просвета” Л. Лазарова - 9 а,б,в
Биология и здравно образование за 8 кл. – изд.„ Булвест” Вл.Овчаров , О.Димитров - 9 а,б,в
Физика и астрономия за 8 кл. – изд. „ Булвест” М.Максимов - 9 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 8 кл. – изд.„ Просвета”- Близнаков и колектив - 9 а,б,в
Музика за 9 кл. – изд.„ Просвета” Ст.Георгиева - 9 а,б,в
Изобразително изкуство за 9 кл. – изд. ”Просвета” Д. Димитров

УЧЕБНИЦИ - X а,б,в кл.
Литература за 10 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Котева - 10 а,б,в
Български език за 10 кл .ЗП - изд.„ Ив. Богоров” М. Васева - 10 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream B2” (уч. и раб. тетр.), “Upstream B2+”(учебник)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei, ІІ част
Руски език - за 10 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 10 кл. ПП – изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев -10 а
Математика за 10 кл. ЗП -  „Архимед 2” Г. Паскалев -10 б,в  
Информатика ЗП - учебно помагало по информатика за 9-10 клас, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ЗП– учебно помагало по ИТ, изд. „Изкуства”
Инф. технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 9 кл. ЗП – изд.„ Просвета” Б. Гаврилов - 10 а,б,в
География за 9 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин - 10 а,б
География за 9 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов - 10 в
Етика и право за 10а,б,в кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев - 10 а,б,в
Биология и здравно образование за 9 кл. ЗП – изд.„ Булвест”  О. Димитров- 10 а ,б, в
Физика и астрономия за 9 кл.- изд. „ Булвест” М.Максимов - 10 а ,б,в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков - 10 а, в
Химия и опазване на околната среда за 9 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков - 10 б

~~~~~~~~~~~~
УЧЕБНИЦИ - XI а,б,в, кл.
Литература за 11 кл. ЗП – изд.„ Булвест” В. Герджикова – 11 а,б,в,
Български език за 11 кл. ЗП – изд.„ Просвета София” Т. Ангелова –11 а,б,в,
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream B2+” и “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка),
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei, ІІ част IIIчаст
Руски език - за 11 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 11 кл. ПП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев - 11 а
Математика за 11 кл. ЗП - изд.  „Архимед 2” Г. Паскалев – 11 б,в
Информатика ПП - няма учебник
Информационни технологии ПП – няма учебник
История и цивилизация за 10 кл. ЗП, ПП – изд.„Просвета” Георги Марков, -11а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2016г. – 11 а,б,в
География и икономика за 10 кл. ПП – изд.„Просвета София” Н. Димов, издания от 2012 - 2016г. – 11 в
Философия за 11 кл. ЗП – изд.„ Анубис” И. Колев - 11 а;б,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ЗП – изд.„ Просвета” П.Попов - 11а,в
Биология и здравно образование за 10 кл. ПП – изд.„ Просвета” П. Попов - 11 б
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов -11 а,б,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ЗП – изд.„ Анубис” Близнаков – 11а,в
Химия и опазване на околната среда за 10 кл. ПП – изд.„ Анубис” Близнаков– 11б

УЧЕБНИЦИ - XII а,б,в кл.
Литература за 12кл. ЗП – изд. „Булвест” Ил. Кръстева - 12 а,б,в
Български език за 12 кл. ЗП - изд. „д-р Иван Богоров” М. Васева - 12 а,б,в
Английски език - изд. Express Publishing - “Upstream С1” (учебник и раб. тетрадка)
Немски език – II чужд език – изд. ПОНС - DIREKT zwei,  част IIIчаст
Руски език - за 12 клас - II чужд език – изд. Понс - „Я знаю русский язьiк на отлично”
Математика за 12 кл. ПП - „Архимед 2” Г. Паскалев – 12а,б
Математика за 12 кл. ЗП - изд. „Архимед 2” Г. Паскалев – 12 в
Информатика - няма учебник
Информационни технологии ПП - няма учебник
История и цивилизация за 11 кл. ЗП, ПП - изд. „ Кръгозор” Й. Андреев и колектив– 12а,б,в
География и икономика за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” Р.Пенин, издания от 2012 - 2017г. – 12а,б,в
География и икономика за 11 кл. ПП – изд.„Просвета” Н. Димов, издания от 2012 - 2017г. – 12в

Свят и личност за 12 кл.ЗП – изд.„ Просвета” М. Грекова - 12а,б,в
Физика и астрономия за 10 кл. ЗП – изд.„Булвест” М.Максимов– 12а,б,в
Физика / астрономия/ - изд.„ Булвест” Николов– 12а,б,в
Химия и опазване на околната среда – 12б - няма издаден учебник
Биология и здр.образ. за 11 кл и 12 кл.ПП – изд.”Просвета” Г. Марков - 12 б


>>Връзка към новината<<

В Раздел „Прием” са обявени свободните места след втори етап на класиране.

В трети етап на класиране участват ученици, които:

 • не са приети или не са се записали в училището, в което са били класирани;
 • не са кандидатствали до момента;
 • били са записани, но са изтеглили документите си.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е еднократно и се извършва по един от двата начина:

 1. Подаване на заявление за класиране по електронен път се осъществява на следните адреси: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg. Входът в системата е с Вх. № и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които са получили от училището. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва (сканирано в pdf формат) медицинско свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
 2. Подаване на заявление за класиране на хартиен носител в училищата-гнезда.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва от 11 до 13 юли 2017 г. от 08:00 до 17:00 часа .

При подаване на заявление на хартиен носител задължително трябва да присъства родител/настойник.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, в които има свободни места. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в трети етап на класиране (по образец). Всяко училище-гнездо разполага с необходимите заявления по образец, както и с информация за училищата и паралелките, в които учениците могат да кандидатстват.
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование (оригиналът се представя за сверяване);
 • Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар – при кандидатстване за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е вписано желанието (оригинала се представя за сверяване).

Резултатите от третия етап на класиране за училища с прием след завършен 7 клас ще бъдат обявени до 17.07.2017г. на сайта: https://priem.mon.bghttp://7klas.mon.bg и в раздел "Прием" на сайта на РУО-Хасково.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18 до 19 юли 2017 г. и се извършва в училището, в което ученикът е приет.

Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 21 юли 2017 г.


КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС Е ИЗНЕСЕНО НА ВХОДА
НА ПМГ“ИВАН ВАЗОВ“

Записването на класираните ученици е
на 28 юни и  29 юни 2017г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №5 ет. I

Необходими документи:

 1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование- оригинал

 2. Служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал)

 3. Акт за раждане – копие и оригинал за сверяване

 

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 29.06.2017г. до 18ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 3.07.2017г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

 

За повече информация тел: 0391/ 66354


 От извора на българското „ пиха” десетокласниците на ПМГ „ Иван Вазов”

Открит урок по литература и история на тема „ Изворът на българското достойнство в поемата на Петко Славейков” проведоха на 20 юни учениците от 10 в клас на ПМГ. Младите родолюбци пресъздадоха драматизация по текста на творбата- в словесен дуел за родните ценности и изкушенията на чуждото се сблъскаха Гергана ( Деница Мандалова) и везирът ( Николай Скендеров), а декорите създаде с въображение и сръчност Станимир Кирев. Разказвачите- Павел Тенев и Диян Христов въведоха в атмосферата на творбата. Контрастът между идилията на българското село и разкоша на османските дворци показаха в мултимедийни презентации Теодор Полихронов и Надежда Николова. Учениците дискутираха за фолклорното и модерното начало във възрожденската творба, носеща и до днес вечните стойности на българското. Зорница Петкова изработи и представи постер с географски карти и снимки за днешното състояние на Герганината чешма. Урокът се проведе под ръководството и с методическите идеи на преподавателите Катя Атанасова и Павлина Лозева, а сред гостите бяха експерт от РУО на МОН, родители, учители от Гимназията.

Линк към галерията >тук<

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2017

>ЛИНК КЪМ ГАЛЕРИЯТА<


ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ГОДИШНИК 2017 >ТУК<


Важно за всички завършили 7ми клас и родителите им

Съобщение от Министерството на Образованието гласи, че е активна демо-версия на системата за кандидатствате онлайн и вие ще можете да пробвате как се работи със сайта. Пробната версия за кандидатстване ще е активна до 24:00 часа утре 14ти юли. Реалното кандидатстване за гимназия ще се проведе 16ти юли.

>ДЕМО ВЕРСИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ<

Съобщението от страницата на МО:

"Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

Тази година документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя."


РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


  На 14.06. 2017 г. в ПМГ „Иван Вазов“  се проведе състезание по немски език под мотото “Deutsch macht Spass” (Немският доставя удоволствие).

Участници в него бяха учениците от 10 клас, изучаващи немски  като втори чужд език. По регламент представителите от класовете  се надпреварваха в три направления –  стихотворение, песен и откъс от приказката „Червената шапчица“. Компетентно жури оценяваше езиковите умения на учениците, певческите им възможности и тяхната артистичност.
Състезанието протече в три кръга, като между тях имаше презентация за Германия и немския език, викторина към гостите на мероприятието и запознаване със специфичните особености в общуването с представители на немската общност.  Наградите за въпросите осигури „ЕТ Алекс 2000“.
Учениците бяха мотивирани от своя преподавател по немски език  Христина Михайлова  в края на учебната година да се представят много добре. Те се вкючиха с голямо желание и демонстрираха завидни умения по предмета. Журито бе изненадано от техните езикови, музикални и театрални умения, но особено бе впечатлено от оригиналния начин на представяне на класическата приказка за Червената шапчица и страшния вълк. Излъчването на победител се оказа проблем. Все пак такъв трябва да има и това бяха учениците от 10а клас, на второ място – 10б клас и 10в на трето. Всички получиха грамота и торта от спонсора „Валентина Одит Консулт ЕООД“

Линк към галерията >тук<

ШАХМАТИСТИ ОТ ПМГ ”ИВАН ВАЗОВ” - ДИМИТРОВГРАД МЕРИХА СИЛИ СЪС СВЕТОВНАТА ШАМПИОНКА

 

Отборът по шахмат VIII-X клас на ПМГ”Иван Вазов” с ръководител Деян Димов се класира за финалите на ученически игри по шахмат. Те се проведоха от 02.06. до 04.06.2017 година в курортен комплекс „Албена”. Нашият отбор се класира на VIII място в страната. Седмокласничката Гергана Георгиева имаше честта да играе срещу световната шампионка за девойки Нургюл Салимова и бе достоен неин противник. Пожелаваме бъдещи успехи на нашите шахматисти: Диян Христов, Иван Кисьов, Александър Генев и Гергана Георгиева.


По специален начин бе оформено пространството пред ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, за изпращането на Випуск 2017. Висящи чадъри образуваха импровизиран покрив, в който слънчевите лъчи се отразяваха. Решихме да подходим нетрадиционно, за да създадем по-нестандартна атмосфера за възпитаниците си, коментираха учители.

64 са зрелостниците на гимназията през тази година. В кратко дефиле те преминаха пред съученици, родители и други хора. Разбира се, броиха многократно от 1 до 12, за да покажат, че преминават в света на възрастните.

В поздравлението си към завършващите директорът на гимназията Илияна Славова им пожела да се справят със зрялост в живота. Всеки миг с вас си струваше усилието, каза тя.

Линк към галерията >тук<

БРОШУРА

ПРИЕМ 2017

>>> за пълен размер кликни тук<<<

 


>

Ученичка от ПМГ „Иван Вазов“ сред най-добрите на  Националната олимпиадата по информационни технологии

От 12 до 14 май 2017г. в МГ „д-р Петър Берон“ - гр. Варна се проведе XV-та Национална олимпиада по информационни технологии. До най-престижния в България национален кръг бяха допуснати 100 проекта в пет направления. От ПМГ “Иван Вазов“ - Димитровград взе участие ученичката Десислава Стоянова от 7 клас с проект на тема „Забавно училище“ – Мултимедиен проект в направление „Мултимедия“, ръководител – г-жа Драгомира Стоянова.

Олимпиадата протече в два кръга – в първия учениците решаваха индивидуално тест по информационни технологии, а през втория защитаваха разработените от тях проекти пред комисия.

Ученичката от ПМГ „Иван Вазов“ постигна много добър резултат и представи достойно своето училище на национално равнище.


  Ден на самоуправлението в ПМГ “Иван Вазов“

        На 9 май - Деня на Европа, вазовци заеха длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в своето училище.  Мястото на директора зае председателят на Ученическия съвет Гергана Иванова от 11а клас. Заместник-директори станаха Жаклина Иванова - 11а и Симона Андонова  - 10а, а секретарка на директора беше Ванина Вълчева от 9б клас. В ролята на педагогически съветник бе Боряна Димова - 12а.

Интересът към останалите длъжности на персонала в училището не беше малък. Местата на библиотекар, лекар, охрана, чистачки и учители не останаха свободни.

Работният ден стартира с  оперативка преди часовете, по време на която директорът раздаде  длъжностни характеристики и баджове с имената на заместващите ученици. Всички поеха задълженията си много отговорно под ръководството на преподавателите си. В края на деня всички участници в самоуправлението получиха грамоти за активно участие в предизвикателството.

Линк към галерията >тук<

  Ученици и преподаватели отбелязаха традиционните екодни.

Мотото тази година е: Повишаване  знанията за опазване на околната среда и изменението на климата. Проведоха се екологични инициативи със следната програма:

-          Любопитни факти за планетата Земя – V клас

 1. -          Полезна информация за въздуха, който дишаме - V клас
 2. -          Глобални екологични проблеми – доклад V клас
 3. -          Презентация „Рециклирането – начин за опазване на околната среда“, VII клас
 4. -          „Науру – богатство и разруха“ – разказ - VII клас
 5. -          Представяне на проект „Чистата питейна вода – извор на живот“, класиран на II място в Национално състезание „Водата – извор на живот“, град Бургас – Наталия Петкова и Елена Попчева, XIб
 6. -          Брошура „Чиста питейна вода – извор на живот“
 7. -          Светлинно замърсяване – презентация, XIа клас
 8. -          Екологичен кодекс за опазване на околната среда,съставен от XIб клас

Ученици от XIIв клас подредиха във фоайето на училището плакати за Международния ден на Земята на тема „Околната среда и ние“                                                                    Горди сме с отличните резултати на Рени Делчева – IX а клас – класирана на  III място в  Регионалния ученически конкурс „Красивата природа на моя роден край“ и Моника Велчева – VI клас, с поощрителна награда за рисунка от Националния конкурс „Водата – извор на живот“

Организатори на екодните: К. Палаузова – ст.учител по биология и ЗО, В. Славчева -  учител по биология и ЗО и Д.Гочева - учител по физика и астрономия

Линк към галерията >тук<

Учениците от ПМГ "Иван Вазов" - победители в Общинската инициатива "Лист по лист"

(кликнете на картинката)

 

       Успехи на Вазовци по история и география


От 28.04 до 30. 04. 2017 година в град Пловдив се проведе Националният кръг на олимпиадата  по география и икономика. Като представител на Хасковска област във възрастова група 8- 10 клас взе участие класираната на I място в областния кръг Гергана Гочева от IX „а“ клас на ПМГ „Иван Вазов” - Димитровград.
Надпреварата протече в три кръга: предварителен писмен тест, мултимедиен тест и решаване на казус. В крайното подреждане Гергана се нареди на престижното дванадесето място от 30 класирани. Това е второ участие на деветокласничката на национален кръг на олимпиадата по география и икономика. За гимназията това е десето поредно участие в това състезание.

По същото време в Стара Загора се проведе Национален кръг на състезанието по история „ Моята родина”. В него участваха трима ученици от ПМГ „Иван Вазов”. Сребърен медал завоюва ученикът от VII клас  Иван Козарев. Шестокласниците Летисия Христова и Дамян Георгиев се окичиха с бронзови медали


   От 21 до 23 април 2017г. в кк „Пампорово“ се проведе Национален кръг на състезанието по информационни технологии за ученици от 5 до 8 клас – IT Знайко+.

ПМГ „Иван Вазов“ се представи с 12 ученици във всички направления. Това са: Христина Иванова, Виктория Георгиева, Ивета Георгиева, Марина Михалева, Микаела Димитрова, Стилиана Янкова, Десислава Стоянова, Надежда Митева, Виктория Вакрилова, Георги Гочев и Георги Монев. Техни ръководители са преподавателите по информатика и ИТ г-жа Драгомира Стоянова, г-жа Снежа Димитрова и г-жа Добринка Донева.
Участниците работиха 2 астрономически часа по предварително зададени от организаторите теми. После имаше представяне на проектите и защитата им пред жури и публика. Всички ученици получиха грамоти за отлично представяне. Гордеем се, че освен това имаме и много призови места:
VIII клас екипи – I място – Христина Иванова и Виктория Георгиева
VIII клас индивидуално – специалната награда за най-оригинална идея за проект и най-добра защита – Ивета Георгиева
VII клас индивидуално - I място – Десислава Стоянова
VI клас индивидуално - II място – Виктория Вакрилова
Няма по-хубаво за един учител от това да чуе имената на своите ученици сред най-добрите. Благодарим на тези прекрасни деца за положения труд и заслужените резултати. Желаем им да продължават да работят със същия дух и постоянство, за да превземат поредния връх по пътя към успеха.
Благодарим и на г-н Митьо Вълчев – управител на МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, с чието съдействието и финансовата подкрепа бе осъществено пътуването.

Линк към галерията >тук<

   Своя патронен празник отбеляза на 21 април ПМГ „ Иван Вазов”.

Официалната част на тържеството се проведе от 12, 30 часа пред паметника на Патриарха в парка пред Гимназията. Вазовци очертаха значимостта на Вазовото дело в нашата култура, духовното величие и достолепие на своя патрон, с чието име се гордеят и чувстват задължени. Директорът на училището- г- жа Славова, поздрави учениците и колегите си с празника, припомняйки им какво означава да принадлежиш към духовната общност на една гимназия с традиции и авторитет. Тя награди изявени възпитаници на училището, отличили се с постиженията си в национални и областни конкурси, олимпиади, състезания.

Патронният празник продължи със състезателната игра „ Помним ли?”, организирана от Ученическия съвет на ПМГ по проекта „Димитровград на младите”.

Линк към галерията >тук<

    Празник на немската поезия със стиховете на Хайнрих Xайне


По повод патронния празник на ПМГ „Иван Вазов” ученици от дванадесетите класове изнесоха открит урок, посветен на 220-годишнината от рождението на немския поет и писател Хайнрих Хайне. Гостите, ученици и учители, бяха посрещнати по немска традиция с Zuckertute . Всеки получи брошура с интересни мисли на Хайне за света, хората и живота. Присъстващите бяха запознати с живота и делото на твореца под формата на презентация. Голям интерес предизвикаха стихотворенията на Хайне, които зрелостниците рецитираха не само в оригинал, а и в превод на английски и български език. Текстовете прозвучаха на фона на музика от Шуберт и Шуман, а за финал учениците бяха избрали песента на Scorpions „Лорелай”. Имаше и номинация за Лорелай – момиче, за което публиката прецени, че се доближава най-много до образа на легендарната самодива.

Урокът беше подготвен от г-жа Христина Михайлова – преподавател по немски език и г-жа Мариана Пенева - преподавател по български език и литература, чиято цел бе да покажат, че учениците от ПМГ „Иван Вазов” могат да общуват и ползват свободно и втория чужд език, който се изучава в гимназията.

Линк към галерията >тук<

     Отново повод за гордост и радост в ПМГ!
ПМГ "Иван Вазов" е сред 51 училища в България и единственото от област Хасково, които работят по иновативният проект "Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ". Това е проект, насочен към ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка. На тези активни младежи се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
В рамките на този проект на 12 април 2017 г. 10 изявени ученици от гимназията, които са показали най-добри резултати в инициираното обучение гостуваха на Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) 2016. Това са участници в група „IT Academy” по проект „Твоят час“  с ръководител г-жа Добринка Донева. Те се явиха на  практически изпит с продължителност 50 минути. Указанията за работа и условията на задачите бяха на английски език. Резултатът беше успешно положен изпит и  заслужен  сертификат  Microsoft Office Specialist - ценен и признат в цял свят. Това са: Борис  Нондов, Елица  Евтимова, Симона  Андонова, Таня  Донева, Силвия  Петрова, Йорданка  Тончева, Станимира  Запрянова, Кирил Радев, Павел Иванов, Динко Николов - X клас.
Гордеем се с тяхната упоритост и постоянство за постигането на този невероятен успех. Пожелаваме им да имат отново тази уникална възможност за обучение и признание на резултатите им и през следващата учебна година.


     От 9 до 12 април 2017г. в Боровец се проведе Седемнадесета ученическа секция на Ученическия институт по математика и информатика към  Българска академия на науките, чиято цел е да открива и подкрепя даровити деца в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които желаят да се занимават с изследователска работа. За участие в нея бяха допуснати 53 проекта по информатика и информационни технологии от цялата страна, разработени от ученици от 8 до 12 клас.

Шестима  възпитаници на ПМГ „Иван Вазов“,  ръководени от  г-жа Снежа Димитрова бяха допуснати за участие в секцията, където представиха своите  проекти. Кристиан Костов и Кристиан Славов от 11 клас участваха с разработената от  тях игра „Adventures in the wild west“,   Милен Георгиев и Георги Пандов - 11 клас с игра „Space adventure“ , Атанас Орманов от 12 клас с игра „Рано“ и Стилиян Тонев - 12 клас с разработка на приложна програма „Генератор на тестове“.

Учениците се представиха много добре при защитата на  проектите си пред научно жури от Българска академия на науките и бяха отличени с грамоти. Дванадесетокласниците получиха оценка Отличен 5,80 за разработките си и придобиха правото да изберат специалност, предлагана от Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, която да изучават в   бъдещото си образование.


    На 8 и 9 април в град Варна се състоя финалният етап от първия национален конкурс „Космически отпадъци – от проблема към решението”. От всички участници бяха избрани най–добрите 18 екипа и поканени да представят своите проекти. Ученици от ПМГ „Иван Вазов“ с ръководител Диляна Гочева участваха с три проекта. За финала се класира проектът „Голямата ръка“ на Пламен Панчев, Андон – Димитър Узунов и Ангел Драгиев, ученици от X б клас. След защитата  екипът се класира на пето място в общото класиране и на второ – във втора  възрастова група. Журито на конкурса - проф. Гаро Мардиросян, проф. Д. Кюркчиева и доц. Таня Иванова, наградиха  екипа с научна литература на тема „Космос”.


     Пореден успех за IT Знайковците на ПМГ „Иван Вазов“

На 11.03.2017г. се проведе Областен кръг на Националното състезание по Информационни технологии IT Знайко+. В него взеха участие 1120 ученици от цялата страна. Представителите на ПМГ “Иван Вазов“, Димитровград бяха 15 и се състезаваха в категориите мултимедия, програмист и web. Учениците работиха 2 астрономически часа по предварително зададени теми от организаторите.
12 ученици от тях се класираха за Националния кръг на състезанието, който ще се проведе от 21 до 23 април 2017г. в Пампорово. Това са:
6 клас: Виктория Вакрилова, Георги Гочев, Георги Монев, Моника Велчева, Надежда Митева.
7 клас: Десислава Стоянова.
8 клас: Марина Михалева, Микаела Димитрова, Стилиана Янкова, Христина Иванова, Ивета Георгиева, Виктория Георгиева.
Техни преподаватели са учителите по Информатика и ИТ – Снежа Димитрова, Драгомира Стоянова и Добринка Донева.
Пожелаваме много късмет, успех и достойно представяне на нашите възпитаници!


     Вместо тест по литература в края на дяла…

На 30.03.2017г. петокласниците от ПМГ”Иван Вазов” вместо да правят тест по литература след приключване на дяла „Фолклорен празничен календар”от учебното съдържание,  участваха в състезание  „Семейни войни”. Нарекоха го така, защото се състезаваха срещу  своите родители. Борбата между двата отбора премина през три кръга и  бе изключително оспорвана. Участниците трябваше да покажат не само знания, а и умения, сръчност и бързина.
Между отделните кръгове учениците имаха възможност под формата на презентации да представят празници от фолклорния празничен календар и свързаните с тях традиции.
Петокласниците спечелиха двубоя. Родителите също бяха удовлетворени, че е осъществена приемственост между поколенията и българските традиции и обичаи няма да бъдат забравени.

Линк към галерията >тук<

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ПМГ

На 22 март 2017г. в град Бургас се проведе Националното състезание за мултимедийни презентации – „Водата – извор на живот“. Тринадесет отбора от цялата страна защитаваха презентациите си пред жури и бяха оценени.

Възпитаничките на ПМГ „Иван Вазов“ – Наталия Петкова и Елена Попчева от 11 клас с проекта си „Чистата питейна вода – извор на живот“ заеха престижното второ място в България.СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПМГ

На 21.03. 2017 г. от 14.30 часа в ПМГ”Иван Вазов” се проведе единственото в областта състезание по природни науки към ХТМУ гр. София за ученици от 11 и 12 клас.

Резултатите от състезанието се признават за издържан кандидат-студентски изпит в ХТМУ, когато оценката е над 4.50

Явиха се 24 ученици. Състезанието бе проведено от преподаватели от катедра „Биотехнологии” към ХТМУ.


ХИМИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ВЪВ ВАРНА

Ученичката Гергана Гочева от ПМГ „Иван Вазов” бе единствената представителка на Хасковска област, класирала се за Националния кръг по химия и опазване на околната среда. Преподавател по химия на деветокласничката е г-жа Мариела Делчева. От 18 до 21 март те взеха участие в 49-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, провела се в гр. Варна. Домакин на престижното събитие бе Частното средно училище „Юрий Гагарин“ в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“, а организатори -Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието във Варна и СОК „Камчия“. 
Деветокласничката Гергана Гочева се представи успешно на престижното състезание, в което се съревноваваха 120 ученици от 7 до 12 клас, разпределени в четири възрастови групи. 
Ето какво разказаха г-жа Мариела Делчева и Гергана Гочева за олимпиадата:
Официалното откриване на олимпиадата се състоя петък – 17 март, от 18 ч. Участниците и гостите бяха приветствани от Венцислава Генова – началник на Регионалното управление на образованието във Варна, от Пенка Стоева – и.д. директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“. Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който също е химик, също приветства участниците. Веднага след това започна техническата конференция на олимпиадата с ръководителите на отбори.
Изключително атрактивно бе откриването на Националната олимпиада – то бе символично пътуване към изконните български корени и напомни за непреходните ценности на знанието и образованието, за свободата и любовта. Актовата зала на на училището се изпълни с красотата на 15 гайди, които оживяха в ръцете на младите гайдари от ОУ „Антон Страшимиров“ във Варна. Силата на българската история, традиции и ценности, представени в прекрасните изпълнения на талантите от Общинския детски комплекс в морската столица, накараха сърцата на всички да трепнат.
Представена бе и националната комисия за организиране и провеждане на Олимпиадата, ръководена от доц. д-р Христо Чанев – преподавател във факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на националния отбор по химия.
Естествено, откриването на Олимпиадата по химия не мина и без атрактивна демонстрация на бурна химическа реакция. С много хумор студентите от Софийския университет показаха пред учениците как химиците приготвят кекс с пакетче нишесте и малка горелка. Експериментът бе посрещнат с овации от препълнената зала.

Учениците от 7 до 12 клас бяха разпределени  в четири състезателни възрастови групи. Надпреварата бе в два етапа – теоретичен и експериментален.
Теоретичният кръг започна в събота – 18 март. По традиция най-вълнуващ и очакван е експерименталния кръг на олимпиадата, в който учениците трябва да направят качествени химически анализи за изследване на вещества, които се съдържат в разтвори. Участниците провеждат химичните реакции в модерните кабинети на ЧСУ „Юрий Гагарин“, оборудвани с най-съвременна образователна техника за лабораторни изследвания, а също и с необходимите плотове, течаща вода и изходи за електричество, при спазени изисквания за безопасност. В училището вече бяха пристигнали 800 епруветки, 100 бехерови чаши, филтърна и лакмусова хартия и специални химически вещества.
На 19. март, точно в 8.00 ч. учениците започнаха работа по теоретичните задачи. С интерес се очакваше експерименталната част на олипиадата, която се проведе в събота и неделя, в модерните кабинети на ЧСУ „Юрий Гагарин“, оборудвани с най-съвременна образователна техника за лабораторни изследвания. За провеждането на качествените химически анализи в „Камчия“ бяха осигурени 800 епруветки, 100 бехерови чаши и специални химически реактиви.
Заедно със състезателната програма от 18 до 21 март участниците имаха възможност да разгледат „Камчия“ и да посетят единствения в България Авиокосмически център с Планетариум, Музея на уникалните кристали и Славянски център, а също и да спортуват в модерния спортен комплекс „Камчия“.
След края на състезанието всички бяха поканени на „Вечер на приятелството“ – за създаване на нови контакти в името на науката. Участниците имаха възможност да посетят единствения в България Авиокосмически център с Планетариум, Музея на уникалните кристали и Славянски център. По време на престоя си учениците и гостите имаха възможността да използват басейна с олимпийски размери, фитнес залите, да поиграят тенис на маса в Спортния комплекс на „Камчия“.


ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА МАТЕМАТИЦИТЕ НА ПМГ „Иван Вазов”

            На 1 февруари 2017г. в гимназията се проведе поредният кръг на международното състезание Математика без граници”. В него се състезаваха над 16 000 участници от 30 държави. И в този кръг по традиция нашите ученици спечелиха много медали. Отличията бяха връчени на тържеството на училището по повод 3 ти март - Национален празник на България, от директора на училището г-жа Илияна Славова. Поздравления за наградените и техните преподаватели: г-жа Катя Чалъкова,

г-жа Йорданка Коджабашева, г-жа Мария Пенчева и г-н Петър Генчев.

А ето и медалистите:

 

 • сребърни медали:

Даниел Йовчев – 5 клас

Надежда Митева – 6 клас – сребър

Петър Иванов – 7 клас

Милен Георгиев – 11 клас

Марио Илиев – 12 клас

 

 • бронзови медали:

Божидар Драгомиров – 5 клас

Георги Гочев – 6 клас

Десислава Димитрова – 6 клас

Мирослав Кръстев – 6 клас

Теодор Карабелов – 7 клас

Даниел Янков – 8 клас

Гергана Гочева – 9 клас

Недена Кръстева – 9 клас

Здравка Иванова – 10 клас

Боряна Димова – 12 клас.

Линк към галерията >тук<

Поздравления за нашите математици!

Най-после медалите от математическия турнир „Иван Салабашев” пристигнаха в училище и учениците ни получиха своите отличия. Те се представиха изключително успешно на XXVI Математически турнир "Иван Салабашев", провел се  през месец декември 2016г. в гр.Стара Загора, в оспорвана конкуренция с ученици от гр.Стара Загора от гр.Хасково. Ето и медалистите:

Даниел Николаев Йовчев

5кл.

І място

Георги Георгиев Георгиев

5 кл.

ІІІ място

Десислава Димитрова Димитрова

6 кл.

І място

Георги Иванов Гочев

6 кл.

ІІ място

Антон Антонов Симеонов

6 кл.

ІІІ място

Петър Иванов Иванов

7 кл.

І място

Сезен Тунджаева Местанова

7 кл.

ІІІ място

Недена Николаева Кръстева

9 кл.

І място

Валентина Емилова Стефанова

9 кл.

ІІ място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линк към галерията >тук<

Предложение за летни школи -Фондация Миню Балкански с. Оряховица

Започна кампанията за набиране на участници в пролетните и летните школи в с. Оряховица.

Нашата цел е да пробудим интерес в децата на ученическа възраст към научните знания,гражданското образование,изкуствата. За това ръководители на тези школи са изтъкнати педагози, като Теодосий Теодосиев,проф. Сава Гроздев, Ирина Шаркова и др. За повече информация моля разгледайте файловете налични в прикачения архив.

>>> за сваляне на архива кликни тук <<<


Microsoft Imagine Academy

За поредна пета година ученици от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на г-жа Добринка Донева.  Най-добре представилите се в това обучение ученици ще имат възможност да се явят напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатите сертификати Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate (MTA), като по този начин ще валидират знанията и уменията си за програмиране и за работа с бизнес софтуер.
Тези обучения и сертификации са част от проекта „Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени - Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, BizSpark, Office365 for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.
Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.


Приключи първия кръг на Националното състезание по информационни технологии „IT Знайко“ за ученици от 1 до 8 клас, организирано от СНЦ „Образование и технологии“ и с подкрепата на Майкрософт България. Възпитаниците на  ПМГ „Иван Вазов“  от 5 клас – Дара Георгиева и Гергана Добрева, от 6 клас – Антоан Коев, Виктория Вакрилова, Георги Гочев, Георги Монев, Калоян Павлов, Мартин Петров, Моника Велчева, Надежда Митева и Нели Тотева, от 7 клас – Георги Ангелов, Десислава Тодорова, Мария Желева и Ребека Ангелова и от 8 клас – Ивета Георгиева, Микаела Димитрова и Стилиана Янкова участваха в състезанието  с разработени проекти по зададени от организаторите теми. Те се съревноваваха  с 635 техни връстници от цялата страна. С помощта на преподавателите по ИТ – Драгомира Стоянова, Снежа Димитрова и Добринка Донева, учениците реализираха проектите си, като изработиха мултимедийни презентации, филми и уеб сайтове. Нели Тотева, Стилиана Янкова и Ивета Георгиева, класирани в група А получиха грамоти за отлично представяне и награди от Майкрософт България. Всичките осемнадесет ученици от ПМГ „Иван Вазов“ получават право за участие в областния кръг на състезанието.


Днес, 23 декември 2016г., в ПМГ „Иван Вазов“ се състоя коледно тържество, което включваше изпълнения на коледни песни на чужди езици, коледна трапеза и състезание „Коледна битка“. В него се съревноваваха учители и ученици. Отборът на учителите „Готините мъчители“ победи отбора на учениците „Непобедимите“. Празникът завърши с награждаване на победителите в коледните конкурси и трапеза с почерпка.

Линк към галерията >тук<

Виртуална визита в Церн

Линк към галерията >тук<
Линк към презентацията >тук<

няколко клипа >тук<


Шесдесет и шест ученици от ПМГ Бяха наградени от Община Димитровград за постижения в три направления: "Наука и техника" - област математика, физика и астрономия и природни науки; Изкуство и култура"; "Спорт". Те получиха стипендии за даровити деца.

Поздравления!

Линк към галерията >тук<

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2017/2018 учебна година регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.
Учениците ще се класират въз основа на:

 • резултата от Националното външно оценяване по математика в IV
 • успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
 • двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“:

 • Математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 18.03.2017 г.
 • Математическо състезание „Питагор” - 14.05.2017 г.
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” - 17.06.2017 г.

Методиката за извършване на класирането и различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата се определя от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2017 г.


ВАЖНО!!! Не пропускайте срока за явяване на общински кръг на олимпиадата по математика на 17.12.2016г., който се провежда в училището, в което се обучават учениците от IV клас. Това  ще им даде възможност за класиране на областен кръг на олимпиадата по математика, с която може да се участва в класирането по т.3.


УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ”, ДИМИТРОВГРАД НА ПЪРВОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА В СТРАНАТА

На 29 октомври 2016 година във Велико Търново се проведе първото състезание по компютърна математика за ученици от 8 до 12 клас. От ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград участие взеха Александър Генев, Динко Иванов и Мартин Сестримски от 10 клас и Боряна Димова, Йордан Иванов и Преслав Янков от 12 клас. В рамките на 4 астрономически часа участниците трябваше да решат 15 задачи като използват софтуера на програмата GeoGebra и създадат динамични конструкции при различните случаи на състезателните задачи. От 30-те участници от математическите гимназии в страната Боряна Димова (12 клас) завоюва сребърен медал, а Йордан Иванов (12 клас) – бронзов. В класацията по класове Боряна е на първо място сред учениците от 12 клас. Поздравления заслужават всички ученици от ПМГ „Иван Вазов” за открояващото им се представяне сред останалите участници. Успехът им е още по-значим поради факта, че динамичният софтуер GeoGebra не се изучава в редовните часове, а тяхната подготовка е осъществена с ръководителите Катя Чалъкова, учител по математика, и Василка Николова, учител по информатика в гимназията.


Фондация „Енчо Керязов" издирва и награждава на специална церемония талантливи български деца, които са постигнали високи успехи в сферата на изкуството, спорта и образованието на престижни национални и международни олимпиади, конкурси и състезания, които са включени в списъка на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта за деца с изявени дарби.
         Организаторите от Фондация „Енчо Керязов" подготвят Шестото издание на годишните награди и съпътстващия спектакъл „Нощ на звездите", който ще се проведе на 25.02.2017 г. в зала „Арена Армеец" - гр. София.

> Приложени файлове: регламент за номиниране и оценка на младите български таланти и съответните формуляри. <


Трима учители от област Хасково се пребориха за „магията на ЦЕРН“

Това са преподавателите по информатика и ИТ от Димитровград - Катя Гочева от ОУ „Пенчо Славейков“ и Добринка Донева от ПМГ „Иван Вазов“, а от Хасково - Гергана Петрова от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. От втори до осми октомври те бяха на обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, осъществено по Национална учителска програма за обучение на учители, които преподават по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.
Квалификационният курс се организира и финансира от МОН, а учителската програма за обучение на инженери–педагози се изготвя и провежда съвместно от образователния офис в ЦЕРН, Института за ядрени изследвания и ядрена енергия – БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Института по системно инженерство и роботика – БАН. Благодарение на това сътрудничество от 2008 година до сега са се обучили 536 български учители – физици, химици, информатици, инженери и директори на математически и природоматематически гимназии.
Поредната българска група включва 39 учители от цялата страна, подбрани след конкурс на МОН. Критериите на селекционната процедура са високи: професионална квалификация на кандидатите, участие в проекти и научно–практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др. Ръководители на групата от учители посетили ЦЕРН са: г-жа Свежина Димитрова - директор на Националната обсерватория  „Николай Коперник” във Варна и г-жа Ремдие Ибрям – главен експерт в отдел квалификация и кариерно развитие в МОН.
Основното мото на ЦЕРН е: „Наука за мир“, а мисиите са 4:

 • Разширяване границите на познанието;
 • Намиране на приложения на научните открития чрез нови технологии;
 • Подготовка на бъдещите учени;
 • Международно сътрудничество (обединяване на народите).

Обучението се провежда на български език и се води от наши и чужди учени, работещи в ЦЕРН. To включва много и разнообразни лекции, лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити.
В рамките на програмата преподавателите от България  посещават тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC),  IdeaSquea, AMS експеримента, CCC (CERN Control Center), СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC.  
Учителите споделиха, че в ЦЕРН съвместно работят хора от различни държави - физици, инженери, софтуерни специалисти, които обединяват усилията си за изследвания за мирни цели в областа на физиката. Те смятат, че квалификационният курс им е дал възможност не само да се запознаят с фундаментални открития направени в най-големия световен център за наука, техника и иновации, но и да станат негови посланици, като предадат магията на знанието в класните стаи и вдъхновят учениците да изучават физика, информатика, информационни и комуникационни технологии, инженерни специалности. Всеотдайност, ентусиазъм, професионализъм – това са качества, които притежават българските учени, работещи в ЦЕРН.  Техният пример трябва да бъде последван от младото поколение, за да продължи традицията на България в организацията ЦЕРН.
В края на обучението си учителите са се убедили, че това, което се прави в ЦЕРН не е магия, а резултат от много години изследователска дейност и професионален опит.
Този опит те ще предадат и на своите ученици.
ЦЕРН е емоция, която не може да се опише, а трябва да се преживее.


   Атанас Орманов и Деян Самарджиев от 12а клас, ПМГ „Иван Вазов– част от Лагера за иновации в  Габрово от 1 до 3 октомври 2016 година

   Събитието в цифри: 10 участници, най-младите на 17, а най- възрастният – с опит и мъдрост от висотата на своите 60 години; само 40 от участниците са габровци, а останалите идват от 6 държави и 17 български града; част от събитието са  и вече близо 60 представители на неправителствени организации  и обществеността; Лагерът е съвместна инициатива на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, президента на Комисията на регионите на ЕС г-н Марку Маркула, кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова; с подкрепата на Областния информационен център-Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей Новаков.
Участието за поканата получиха след отличното си представяне в Ученическия институт по математика и информатика към БАН. (УчИМИ)
В продължение на три дни участниците търсиха иновативни решения на важни обществени предизвикателства. Разделени на отбори по около десет души, те генерираха идеи по теми като засилване на потенциала за иновация на европейските региони, прилагане на новите технологии в градска среда, подобряване на демократичната система и др.                                                               14 от общо 115-те участници в първия по рода си за България Gabrovo Innovation Camp 2016 получиха наградата на депутатите на европейския парламент  – работно посещение в Европейския парламент в Брюксел през 2017 г.
Двамата възпитаници на ПМГ са членове на секцията на УчИМИ към училището още от нейното създаване и участват във всички организирани конференции. През годините с помощта на своите преподаватели двете момчета трупат опит и знания и получават възможности да разгърнат своя потенциал.
Благодарение на добрата подготовка и проявената  упоритост  Атанас Орманов се включи  и този път активно в дейностите на Лагера за иновации в Габрово  и заедно с екипа си предложи да се подобри качеството на образованието чрез игровизация на образователната система.Отборът на Деян Самарджиев разработи идея за платформа за предприемачи и иноватори.


УСПЕШЕН СТАРТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД

С призови места започна състезателната дейност по математика на учениците от ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград. На 1 октомври 2016 година в Стара Загора се проведе IV- тия Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“. В него участниците от 5 до 12 клас на гимназията заеха първите места в почти всички класове:

5 клас: Даниел Йовчев – 1-во място; Георги Георгиев – 2-ро място.

6 клас: Десислава Димитрова, Моника Велчева и Мартин Петров – 1-во място; Мирослав Кръстев – 3-то място.

7 клас: Петър Иванов – 1-во място.

8 клас: Даниел Янков – 3-то място.

9 клас: Гергана Гочева и Недена Кръстева – 1-во място; Валентина Стефанова и Константина Георгиева – 2-ро място; Мария Вълкова – 3-то място.

10 клас: Таня Христова – 1-во място; Елица Евтимова и Татяна Ванчева – 2-ро място; Динко Николов – 3-то място.

11 клас: Живко Ненчев – 2-ро място; Милен Георгиев – 3-то място.

12 клас: Марио Илиев – 1-во място.

В турнира, посветен на известния български математик и учител Д-р Светлозар Благоев Дойчев, взеха участие ученици от Стара Загора, Димитровград и София. Младите математици на Димитровград  се оказаха достойна конкуренция на останалите участници и успешно защитиха името на гимназията и на своите преподаватели по математика Йорданка Кождабашева, Катя Чалъкова, Мария Пенчева и Петър Генчев. 


УЧЕНИЧКА ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, ДИМИТРОВГРАД С ПРИЗОВО МЯСТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

Ученичката Боряна Димова от 12 клас на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград се класира втора на присъствения кръг на състезанието VIVA Математика, провело се на 1 октомври 2016 година  в Централния офис на VIVACOM  в София.  Покани за участие в това състезание получават  двайсет и четиримата състезатели от цялата страна, най-добре представили се, в онлайн изданието на състезанието и в "Тема на месеца", ученици на възраст от 9. до 12. клас. Участниците имат на разположение 90 минути, за да се справят със задачите, подготвени от екип специалисти от Института по математика и информатика при БАН.

Значимостта на състезанието се определя от факта, че учениците решават сложни математически задачи с използване на динамичен софтуер за намиране и изследване на решенията им.

Боряна участва още от първата година на състезанието, всеки месец решава определени задачи, групирани по различни теми от математиката и за втора година получава покана за участие в присъствения кръг, до който се допускат участниците, постигнали най-високи резултати.

Боряна Димова е основен състезател по математика в ПМГ „Иван Вазов“, успешно защитава името на гимназията и на града във всички математически турнири и конкурси, в които участва, и винаги е в първите места на класирането.

Учител по математика на Боряна е Катя Чалъкова.


СПОРТЕН КАЛЕНДАР
по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 2016/2017

(за информация кликнете на картинката)

 ~ Снимки от откриването на учебната година 2016-2017 ~


ПРИЕТИ СТУДЕНТИ ОТ ПМГ „ИВАН ВАЗОВ” – ВИПУСК 2016 <<


ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ВЪВ ФИНАЛНИЯ КРЪГ НА МЕЖДУНАРОДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”

За пореден път гр. Несебър събра около 900 участници от 10 държави в заключителния етап на състезанието „Математика без граници”. Учениците от ПМГ „Иван Вазов” защитиха достойно авторитета на училището и града като центрове за откриване и развитие на математически таланти. При изключително голяма конкуренция сред връстниците си от цялата страна, в индивидуалното състезание право за участие придобиха:
Даниел Иванов – VII клас
Даниел Янков – VII клас
Гергана Гочева – VIII клас
Недена Кръстева – VIII клас
Марио Илиев – XI клас
Боряна Димова – XI клас.
Всички наши ученици се представиха изключително успешно. Марио Илиев спечели сребърен медал във възрастовата група IX - XII клас, а останалите бяха на крачка от медалите.
Златни медали спечели отборът на V клас в състав: Надежда Митева, Десислава Димитрова и Георги Гочев.
Сребърни са медалите на отборите от VI и VII клас: Петър Иванов, Стоян Георгиев и Теодор Карабелов  (VI клас) и Даниел Янков, Даниел Иванов, Георги Добриков (VII клас).
Бронзови медали спечели отборът на най-големите във възрастовата група IX - XII клас: Боряна Димова, Марио Илиев (XI клас) и Живко Ненчев (X клас).
„Трябва да се отбележи, че нашите отбори бяха решили вярно всичките 5 задачи от математическата щафета, но за разпределението на медалите факторът „време” се оказа решаващ” – споделиха ръководителите на отборите г-жа Й. Коджабашева и г-жа К. Чалъкова.

Линк към галерията >тук<

Линк към галерия със снимки от дипломирането на Випуск 2016

>тук<

Линк за сваляне на видеоклиповете >тук<


ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ НА ГОДИШНИК 2016 >ТУК<